33 870 48 48 poniedziałek - piątek: 8-17 sobota: 8-13 goliat@good.mail.pl
Twój koszyk 0
Wypożyczalnia czynna od 7.00 - 17.00 w soboty od 8.00 - 13.00

Boxy dachowe

Bagażnik - boksy dachowe Wymiary zewnętrzne (cm) Wymiary wewnętrzne (cm) Ładowność (kg) Pojemność (l) Ilość par nart Cena za dobę
Thule Touring L 196 x 78 x 43 190 x 73 50 420 4-6 20 zł
Thule Touring L 196 x 78 x 43 190 x 73 50 420 4-6 20 zł
Thule Touring L 196 x 78 x 43 190 x 73 50 420 4-6 20 zł
Thule Force XT XL 210 x 86 x 44 197 x 75 75 500 5-7 20 zł

Bagażniki rowerowe mocowane na haku holowniczym

Platformy rowerowe Ilość rowerów Ładowność (kg) Masa (kg) Zamykany Cena za dobę
THULE VeloCompact 926 3 60 19,1 Tak 25 zł

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP

Przyczepy jednoosiowe lekkie

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobe(zł) Cena do 4 godz.(zł)
2 Niehamowana z plandeką 380 250 160x100x90 40 30
6 Niehamowana z plandeką 700 520 210x125x135 40 30
4 Niehamowana odkryta 650 450 200x125x35 40 30
7 Niehamowana odkryta 745 530 205x125x35 40 30

Przyczepy jednoosiowe hamowane

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobę(zł) Cena do 4 godz.(zł)
10 Hamowana z plandeką 600 400 210x125x130 50 40
12 Hamowana z plandeką 750 515 265x125x130 60 40

Przyczepy dwuosiowe odkryte

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobe(zł) Cena do 4 godz.(zł)
21 Niehamowana dwuosiowa 700 450 254x132x40 50 40
23 Niehamowana dwuosiowa 700 450 254x132x40 50 40
24 Niehamowana dwuosiowa 700 450 254x132x40 50 40
25 Hamowana dwuosiowa 1200 820 270x132x40 70 50
35 Hamowana dwuosiowa 1400 1000 305x150x35 70 50

Przyczepy dwuosiowe lekkie z plandeką

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobę(zł) Cena do 4 godz.(zł)
26 Niehamowana dwuosiowa 700 400 265x125x115 60 40
27 Niehamowana dwuosiowa 700 400 265x125x135 60 40
28 Niehamowana dwuosiowa 750 450 265x125x155 60 40
31 Hamowana dwuosiowa 700 400 265x125x155 70 50
32 Hamowana dwuosiowa 750 400 305x150x165 80 50
33 Hamowana dwuosiowa 750 400 305x150x175 80 50
34 Hamowana dwuosiowa 750 450 305x150x165 80 50

Przyczepy dwuosiowe ciężarowe z plandeką

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobe(zł) Cena do 4 godz.(zł)
36 Hamowana dwuosiowa 1200 800 405x150x185 90 60
38 Hamowana dwuosiowa 2500 1900 450x160x200 150 100

Przyczepy specjalne

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobe(zł) Cena do 4 godz.(zł)
40 Przyczepa do przewozu konia 1400 840 1 koń 100 60
41 Dłużyca ramowa dwuosiowa 700 400 600x83x40 60 40
42 Dłużyca ramowa dwuosiowa 700 400 600x83x40 60 40
44 Dłużyca ramowa dwuosiowa 2000 1300 600x152x20 100 60
43 Do przewozu quada 700 400 210x140x10 60 40
43 Do przewozu dwóch motocykli 700 400 210x140x10 60 40
54 Przyczepa pod minikoparkę 2500 1920 300x152x19 100 60

Lawety do przewozu samochodów

Numer przyczepy Rodzaj DMC (kg) Ładowność (kg) Wymiary pow. ład. (cm) Cena za dobę(zł) Cena do 4 godz.(zł)
56 Hamowana jednoosiowa 1490 1090 350x170x14 100 60
57 Hamowana dwuosiowa 2000 1460 400x192x5 100 60
58 Hamowana dwuosiowa 2200 1660 400x192x5 100 60
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają VAT 23%
Dla zarejestrowanych klientów istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji przyczepy (tel. 33 8759501)  Numer Alarmowy tel.33 8704849
Regulamin wypożyczalni:
 1. Przedmiot umowy stanowi własność Wynajmującego.
 2. Przedmiotem umowy najmu jest objęte wyposażenie dodatkowe (np. koła zapasowe, plandeka, pasy mocujące) oraz dokumenty* (np. Dowód rejestracyjny, polisa OC)
 3. Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem typu OC. Oryginał polisy zostaje udostępniony Najemcy na czas trwania najmu*.
 4. Przedmiot umowy nie jest objęty ubezpieczeniem typu "AUTOCASCO".
 5. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi pełne 4 godziny zegarowe, choćby faktycznie czas korzystania z przedmiotu umowy był krótszy.
 6. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania na piśmie odrębnej zgody Wynajmującego.
 7. Wydanie i zdanie przedmiotu umowy może nastąpić tylko w godzinach pracy wypożyczalni. Wszelkie konsekwencje przekroczenia umownego terminu końcowego obciążają Najemcę.
 8. Najemca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu umowy (celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego wyposażenia) i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przedmiotu najmu pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego. Uwagi najemcy wpisuje się do umowy Najmu. Brak uwag oznacza, że najemca nie zgłasza zastrzeżeń do stanu przedmiotu Najmu. W szczególności Najemca powinien zwrócić uwagę na:
  • stan ogumienia 
  • stan oświetlenia
  • uszkodzenia mechaniczne
 9. Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego.
 10. Obciążenia najemcy przez Wynajmującego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.
 11. Wykonanie naprawy w warsztacie Wynajmującego powoduje zastosowanie stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości 100 PLN netto.
 12. W przypadku utraty przedmiotu umowy obciążenia Najemcy przez Wynajmującego następuje według ceny brutto nowego przedmiotu /przyczepy/ danego typu.
 13. Najemca nie jest zobowiązany do dokonywania napraw przedmiotu we własnym zakresie, poza przypadkiem usunięcia usterki warunkującej możliwość dokonania zwrotu Wynajmującemu.
 14. Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania Wynajmującemu (np. zwrotu kosztów naprawy) w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej.
 15. Najemca ma obowiązek wpłacenia z góry kaucji na poczet należności z tytułu najmu lub ryzyka powstania szkody. Wysokość kaucji nie może przekroczyć wartości rynkowej przedmiotu umowy.
 16. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot po upływie 5 godzin a przed upływem 24 godzin to Wynajmującemu należy się czynsz za całą dobę.
 17. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia kompletnego przedmiotu umowy w umówionym terminie ( opisanym w treści umowy).
 18. Przedłużenie okresu korzystania z przedmiotu umowy wymaga zawarcia nowej umowy.
 19. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin, uprawnia Wynajmującego do naliczania kary umownej wynoszącej 10 PLN za każdą rozpoczętą godzinę bezumownego korzystania ze sprzętu.
 20. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin dłużej niż 3 dni uprawnienia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
 21. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie liczone są według stopy ustawowej począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dniu zwrotu przedmiotu umowy.
 22. Wypożyczalnia dostępna tylko dla klientów lokalnych. Dla obcokrajowców oraz osób spoza obszaru lokalnego istnieje możliwość wypożyczenia po opłaceniu kaucji zwrotnej ustalanej indywidualnie do danej przyczepy.
* - tylko w przypadku przyczepy
Zapraszamy
facebook logo